1991'den Bugüne

   

  Sevgili Arkadaşlar,
  Uygulaması çok kolay, ekipman ve materyalin Okul İdaresi, ilgili kurumlar ve uygulatıcı yönlendirici mentör olan STK tarafından sağlandığı, çalışmaların okul öğretmenleri yönetiminde bizzat öğrenciler tarafından yapılıp sergilendiği bir EĞİTİM PROJESİNİN uygulama bilgileri aşağıda.
  Bu proje tek bir okulda olduğu gibi, çok sayıda okulda da aynı anda başlatılabilir.
  Gönüllü veya STK nın rolü, okul müdür ve öğretmenlerine bu projenin nasıl uygulanacağını anlatmak, yönlendirmek, öğrencilerin YARATICI gücünü harekete geçirerek Edutainment (eğlendirerek eğitme) yöntemi ile YAPARAK YAŞAYARAK hayvan haklarının farkına varmasını, öğrenmesini ve anlatmasını sağlamaktır.
  STK ların ana işlevi YÖNLENDİRİCİ DANIŞMAN yani MENTÖR olmak ve ayrıca animasyon kıyafetleri, basılacak afiş ve broşürler, öğrencilere armağanlar, ödüller, katılım belgeleri, eğitsel malzemeler, performans için sahne ekipmanları, çocuklara faaliyetlerde kullanacakları eğitsel malzemeyi sağlamak şeklinde olacaktır.
  Bu projenin uygulanmasında, tercihan, eğitimlerine maddi katkı da sağlamak amacıyla üniversite öğrencileri ve eğitimcilerin katkısı sağlanacak.
  Okul yönetimin sağlayamadığı materyal ve ekipmanı başta belediyeler ve valilikler olmak üzere diğer resmi ve özel kurumlardan sağlayacak.
  Selam ve sevgilerimle..
  Nesrin Çıtırık
  Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı
  ______________________________________________
  ‘ŞİDDETE karşı SEVGİ’ EĞİTİM PROJESİ

  ÖRNEK FOTOĞRAFLARLA UYGULAMA AŞAMALARI

  Bir insanın bakış açısını değiştirmek,
  O insana yeni bir DÜNYA armağan ederken,

  Dünya'ya da sorumluluk sahibi bir İNSAN kazandırmaktır.

  1. PROJE GEREKÇESİ:

  Günümüzde artık ilkokullara kadar inen ve gittikçe dahada yaygınlaşan ŞİDDET, yönetimlerin bir dizi acil önlem almalarını gerektiren ciddi bir TOPLUMSAL TEHLİKE haline gelmiştir. Özellikle çocuklarda da yaygınlaşmış olan ŞİDDET duygularının SEVGİ ile yer değiştirip, hayvanlara karşı duyulan merhamet ve şefkat duygularının geliştirilmesi, toplum bilimciler ve psikologlar tarafından da bilimsel kabul görmüş bir gerçektir.

  Genel şiddet içinde, çocuk şiddeti bir İMDAT ÇIĞLIĞI olarak karşımızdadır ve toplumsal hastalığın belirtisi olan bir yüksek ateştir. Şiddet uygulayan çocukların da ‘çaresizlik ve acılarla yoğrulmuş’ zor koşulların ve sosyal yapının kurbanı olduğu apaçık ortadadır.

  Dünya’da en zayıf halka olan ‘savunmasız çocuklar’ ve ‘çaresiz hayvanlar’ arasında oluşacak ‘MERHAMET, KORUMA VE PAYLAŞMA’ duyguları, insanlığın en büyük derdi olan ‘şiddetin’ üstünden geçecek bir ‘sevgi köprüsü’ olacaktır. Sevgi duygusunun tohumlarının çocukların yüreklerine ekilmesiyle, o tohumlar çocuklarla birlikte büyüyüp serpilip gelişerek ‘tüm dünyayı ve evreni’ kucaklayacaktır.

  Şiddet karşısında SEVGİ zafer kazanmalı, minik yüreklerdeki ŞİDDET sökülüp atılmalıdır. Bu nedenle, karşılıksız katıksız bir sevgi pınarı olan can dostlarımız hayvanlarla, her biri birer kanatsız melek olan çocuklarımız arasında ‘sevgi köprüsü’ oluşturulmalıdır.

  Bu bağlamda; kolay uygulanabilir, sürdürülebilir ve hedef kitleye doğrudan ulaşabilirliği yüksek ‘ŞİDDETE KARŞI SEVGİ’ projesi geliştirdik. Toplumun tüm katmanlarından destek ve ilgi bekliyoruz.

  2. PROJENİN ANA AMACI:

  Çocuklardaki ‘şiddet’ duygusu, kendinden küçükleri, yaşıtlarını ve zaman zaman da büyüklerini de hedef alacak boyutlara ulaşmıştır. Fakat bu çocuk şiddetinden en büyük payı, maalesef zincirin en zayıf halkası olan en savunmasız ‘hayvanlar’ almaktadır.

  Bu bağlamda çocuklardaki ‘şiddet’ duygusunun ‘sevgi’ duygusuna dönüşmesini, çocuklar ile can dostlarımız olan hayvanlar arasında ‘dostluk ve korumaya’ yönelik bir iletişim sağlamak projenin ana amacıdır.

  Bu dostluk duygusunun çocuğun toplum ve dünya ile olan ilişkisini de olumlu yönde geliştireceği ve ‘şiddeti’ azaltacağı eğitimciler tarafından da kabul edilmektedir. Çocuğun davranış gelişimi, aileyi de etkileyeceği için, projenin endirekt olarak büyükleri de kapsayacağı açıktır.

  3. HEDEF KİTLE

  Birinci planda, özellikle yaşamın zor koşullarda geçtiği, buna paralel olarak aile içi şiddetin ve bunun yansıması olarak ÇOCUK ŞİDDETİNİN yoğun olduğu beldelerde ve köylerde bulunan okullardaki çocuklara öncelikli olarak, ikincil olarak tüm ilk öğretim okullarında okuyan öğrencilere ulaşılacaktır.

  4. YÖNTEM

  Edutainment yani "eğlendirerek eğitme" yöntemi ile,  hayvan hakları STK ları veya gönüllüleri ile okullarda  "HAYVAN HAKLARININ ÖĞRENCİLERE yine ÖĞRENCİLER TARAFINDAN" anlatılıp öğretilmesi sağlanacaktır. Öncelikle ana hedef kitle olan şiddete yatkın çocukların bulunduğu okullarda, hayvan sevgisi ve yaşam hakkının bizzat çocuklar tarafından 'oluşturulup sunularak' animasyon ve çeşitli gösterilerle anlatılması yöntemi kullanılacaktır. Yani çocuklar YAPARAK YAŞAYARAK öğrenme metodu ile, kendi yaratıcı güç ve hayalleri ile mini pandomim, ront, şiir , şarkı ve çeşitli etkinlikler ile sunumlar hazırlayacaklardır. Tüm araç ve gereçler, materyaller, animasyon kıyafetleri, sahne dekorları ve performans sunumlarındaki ikramlar mentör olan STK tarafından sağlanacaktır. Bu materyal ve ekipmanın sağlanmasında kurumlar ile iletişim kurularak yardımcı olunacak.

  5. UYGULAMA HAZIRLIK AŞAMALARI

  1. Tek taraflı iletişim olan "Anlatanı dinleme" yöntemi ile ÖĞRENME-ÖĞRETME nin başarılı olmadığı , hayvan haklarının ve sevgisinin çocuklar tarafından hazırlayıp sunulduğu KATILIMCI bir yöntem, yani çocukların yaparak-yaşayarak öğrenmeleri temeline dayanan ilk 4 maddeyi içeren ŞİDDETE KARŞI SEVGİ PROJESİ dosyası ekinde örnek fotoğraflara hazırlanacak.
  2. Başta Valilik olmak üzere, Milli Eğitim Müdürlüğüne proje ÜST YAZI ile sunulup ONAY istenecek. Sonra Orman Su İşleri Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Veteriner Hekim Odası, çocuk tiyatroları, ana okulları, basın kuruluşları, özel kuruluşlar ile temaslar sağlanıp, katılım ve katkı istenecek.
  3. Hayvan sevgisine ve yaşam haklarına yönelik 50.000 adet broşür bastırılacak.
  4. Öncelikle, Sosyo-ekonomik açıdan dar gelirli grubunun bulunduğu semtlerdeki okullar ziyaret edilecek ve proje okul yöneticilerine anlatılacak. Kabul eden okullarla müşterek çalışma başlatılacak.
  5. Okulda öğretmenlere hem proje tanıtımı yapılacak hem de okul öğrencilerinden beklenen etkinlikler anlatılacak. Bizzat çocuklar tarafından hazırlanacak ‘mini tiyatrolar, şarkılı oyunlar, şiirler, danslar, yarışmalar, Hayvan Haklarına ilişkin hikaye, fotoğraf, resim ve şiirlerin yer alacağı duvar pano gazeteleri, kompozisyonlar, resim sergileri’ ve başka etkinlikleri kapsayan etkinlik çalışmalarını çocukların yapmaları istenecek. Hazırlıkların Resim ve Müzik öğretmenlerinin de aktif katkısı ile yapılması talep edilecek. Bir şehirde bir kaç okul veya bir ilçenin tüm okulları olabilir. Etkinliklerden bazılarını seçilebilir, farklı etkinlikler eklenebilir. Tiyatro gruplarından destek alınabilinir.
  6. Öğrencilerin malzeme, kıyafet ve ekipmanları STK tarafından sağlanacak ve etkinlik provalarına gidilecektir. Bu projenin uygulanması için asgari 2 hafta gerekli. Süre daha da uzun olabilir. Bu süreçte de hayvanların yaşam haklarına ilişkin öğrencilerin katkısı ile yeni söylemler oluşturulacak. Okul için uygun bir günde etkinlikte yer alana öğrencilerin SUNUM yapmaları, diğer öğrencilerin de katılarak izlemeleri ortamının hazırlanması istenecek.
  7. Bu çalışmaların sahnelenmesi gününe Vali, ilgili Vali Yardımcısı, Belediye Başkanı, Kaymakam ve Milli Eğitim Müdürü, Orman Su İşleri Müdürü ve diğer ilgili kurumlar ile öğrencilerin aileleri davet edilecek. Basının katılımı sağlanacak. Performansların sergilenmesi öncesinde, Hayvan Hakları Duvar Pano Gazetesi, sergilenen resimler ziyaretçilerce gezilecek.
  8. Kurumlardan, Valilikten, Özel İdarelerden, büyük AVM lerden imkan olursa çocuklara verilmek üzere hediyeler istenecek. Okul Müdürüne ve öğretmenlere "Hayvan Haklarında Duyarlı Okul Başarı Belgesi" verilecek. Ayrıca etkinlikleri hazırlayan çocuklara 1 ek teşekkür belgesi, izleyen okul çocuklarına ise 1 er tane KATILIM belgesi verilecek.

  ŞİDDETE KARŞI SEVGİ PROJESİ İLE büyük zaman ve enerji gerektirmeyen, çocuklarda gerçekten olumlu değişim ve gelişim sağlayan UYGULANABİLİR ve SÜRDÜRÜLEBİLİR kolay bir çalışma ortaya çıkar.

  Gönüllülerin esas olarak mekanizmaları harekete geçirme işlevi olan bu proje, imkanların en kısıtlı olduğu okullarda bile, köy okullarında bile uygulanabilir. STK nın bütçesine göre proje detaylandırılıp geliştirilebilir.

  Ekte Adana’da bir okulda yapılan pilot çalışmanın hazırlık ve uygulama resimleri   bulunmaktadır.  Adana'da bu pilot çalışmanın yapıldığı belde, hayvana şiddetin en yüksek olduğu yerlerden birisi idi. Etkinliğin ertesi günü öğretmenine gelen bir çocuk "Annesinin bahçeye gelen kedileri zehirleyeceğini" söylemiştir. Bu tek örnek bile bu YAPARAK-YAŞAYARAK eğitimin HIZLI dönüşünün bir göstergesi olması açısından önem taşımaktadır. 
  Bütün yurtta YÜZLERCE minik ÇOCUK YÜREĞİNİN Hayvan Dostlarımız için çarpacağı, sevginin şiddet karşısında zafer kazanacağı günlere kavuşmak dileği ile.

  Nesrin Çıtırık
  Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı

  PROJENİN DAHA ÖNCE UYGULANDIĞI BİR OKULDAN GÖRÜNTÜLER:

  1. Proje hayvan hakkı ihlallerinin sık yaşandığı bölgedeki bir okulda uygulandı. PROJEYE İLİŞKİN AŞAĞIDAKİ FOTOĞRAFLARI İNCELEYEREK UYGULAMA KONUSUNDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE FİKİR SAHİBİ OLABİLİRSİNİZ:

  2. Okul öğrencisi 50 Çocuk gösterilerde yer aldı. 900 çocuk Resim yaparak, Duvar Gazetesine yazı, şiir, fotoğraf, origami, hikaye ve diğer çeşitli yollarla katılım sağladılar. Katılım sağlayan çocuklara KATILIM BELGESİ verildi. Çocukların yaptıkları resimler bir ayrı sınıfta RESİM SERGİSİ şeklinde asıldı ve gelen misafirlere dolaştırıldı.

  3. Animasyonlar için STK tarafından kıyafetler, müzik aletleri ve diğer ekipman temin edildi.

  4. Proje gösterisine Sn Vali Yardımcısı, İlçe Kaymakamı, Belediye Başkanı, Milli Eğitim Müdürü, İl Dernekler Müdürü, Resmi Dairelerin yöneticileri ve çok sayıda vatandaş ve veli katıldı.

  5. Hayvan sevgisi konulu RONTLAR OYUNLAR MÜZİKLİ SUNUMLAR çocuklar tarafından sahnelendi.

  6. Çocuklar hayvan sevgisi konusunda kendi yazdıkları MİNİ TİYATROLAR sergilediler. Bu aşağıda fotoğrafı görülen tiyatronun konusu, sokakta oynarken taşlanan bir köpeğin de canı olduğu, ona iyi muamele edilmesi şeklinde kurgulanmış. Çocuklar oynayan köpeği taşlıyorlar, köpek ağlayarak gidiyor, taşlayan çocuklardan birisi gece rüyasında kendini köpek görüyor ve arkadaşları onu da taşlıyorlar. Sabah uyandığında arkadaşları köpeği yine taşlamak istediğinde onlara rüyasını anlatıyor ve "çok canının yandığını, bunun yanlış bir davranış olduğunu, hayvanların da korunması gerektiğini" anlatıyor. Arkadaşları da ondan etkileniyor ve taşlanan köpekle birlikte sahnenin önüne gelip arkada trompetlerin eşliğinde HAYVANLARIN YAŞAMLARININ KORUNMASI gerektiğini, onlara eziyet edilmemesi gerektiğini söyleyerek izleyicileri selamlıyorlar. Ve tabii ki AYAKTA ALKIŞ ALIYORLAR.

  7.  Hayvan Hakları Duvar panolarına Şiir Köşesi, Haber Köşesi şeklinde isimler vererek duvar gazeteleri yaptılar. Bu panolar sonra yıl boyu yazılar ve şiirler değişerek kaldı, süreklilik getirildi.

   

  8. DOHAYKO Adına törende konuşma yaptık ve teşekkür belgelerini verdik.

  9. Dönemin Belediye Başkanı Ömer Topçu ve Vali Yardımcısı Erdem Kıyak da çocukları performanslarından dolayı tebrik ettiler.


   

  Sayfa 1 / 4

  DOHAYKO 1991 yılında kurulmuştur. Karma Dijital tarafından desteklenmektedir.