1991'den Bugüne

  HayKonfed – Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu I. Kurultay Bildirisi

  alt

  Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu HayKonfed 1. Kurultay'ı Yapıldı. 

  Edirne'den Kars'a kadar yurdun her yerinden gelen federasyonlar, temsilciler, üye dernekler, hayvan hakları savunucuları, çeşitli STK mensupları, siyasi parti temsilcileri ve resmi kurumlar yöneticilerinin oluşturduğu 400 e yakın katılımcı ile HayKonfed 1. Kurultayı İstanbul'da yapıldı.Kurultay, yakın zamanda yaşamını kaybeden, gerçek bir Doğa-Çevre ve Hayvan Dostu olan İş Adamı Mustafa Koç'a ithaf edildi. Zonguldak Valisi Sn Ali Kaban, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof Dr Haluk Görgün, Belediye başkan, yardımcıları, danışmanlar ve yöneticileri ile siyasi parti temsilcilerinin katılarak destek verdiği 1. Kurultay'da, Yeni Anayasa'ya "Devlet, gelecek nesiller yararına doğal hayatı ve hayvanların yaşam haklarını korumak sorumluluğundadır" maddesinin eklenmesi talebine yönelik çalışmaların tüm yurtta başlatılması karar altına alındı.T.C Cumhurbaşkanı, Hükümeti, Parlementosu, tüm devlet kurumları, siyasi partiler, Sivil Toplum Örgütleri ve tüm yaşam hakkı savunucularına, doğanın ve hayvanların korunmasının güvence altına alınmasına destek vermeleri çağrısında bulunuldu.
  TBMM de görüşülecek olan Hayvanları Koruma Kanunu'nun TCK ya alınmasının yanında,komisyon görüşmelerine STK ların da katılımı ile ve talepleri doğrultusunda hayvanların yaşam haklarını gerçek anlamda koruyan  maddeler ile çıkarılması için çalışmalar yapılması karar altına alındı.
  HayKonfed Onur Kurulu Başkanı Prof Dr Mirat Gürol, Yönetim Kurulu Başkanı Nesrin Çıtırık, Başkan Yardımcısı ve MarmaraFed Başkanı Şebnem Aslan, AnadoluFed Başkanı Dr Ufuk Bayraktar, EgeFed Başkanı Funda Bayrı ve üye derneklerin başkanları ile üyeleri, hava muhalefetine rağmen 50 ye yakın şehirden yoğun katılım olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. 
  HayKonfed ve iş dünyasının önemli kurumları ile müştereken başlatılan projeler tanıtıldı ve emeği geçenlere teşekkür plaketleri verildi. Hayvan haklarına yönelik büyük destek ve teşviki nedeni ile Yılın Valisi seçilen Zonguldak Valisi Sn Ali Kaban'a ve yine yaşam hakkına olan desteği nedeni ile Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof Dr Haluk  Görgün'e plaket verildi. Konuşma yapan siyasi parti temsilcileri de, gerek hayvanların yaşam hakkına ilişkin Anayasa'ya madde konmasını destekleyeceklerini belirttiler.
   
  Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu 
  HayKonfed Yönetim Kurulu
   
  ===================================

  23/01/2016   -   HayKonfed - Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu 1. Kurultay BİLDİRİSİ      

  T.C Cumhurbaşkanını, Hükümetini, Parlementosunu, tüm devlet kurumlarını, siyasi partileri, Sivil Toplum Örgütlerini ve tüm yaşam hakkı savunucularını, doğanın ve hayvanların korunmasını güvence altına almaya davet ediyoruz.

  Bunun için,

  I- Yeni Anayasa’ya "Devlet gelecek nesiller yararına doğal hayatı ve hayvanların yaşam haklarını korumak sorumluluğundadır" maddesi eklenmelidir.

  II- 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu, Birleşmiş Milletler Hayvan Hakları Evrensel Bildirisi, uluslararası sözleşmeler ve ülkemiz gerçekleri baz alınarak yaşam hakkı savunucusu sivil toplum örgütlerinin aktif katılımıyla yeniden düzenlenmelidir.  Buna göre,

  1) Tür ayırmadan hayvanlara karşı işlenen tüm suçlar Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamına alınmalı ve suç işleyenler 3 yıldan başlamak üzere hapis cezası hükmüyle yargılanmalı, mutlaka belli bir süre hapis cezası almaları sağlanmalı ve bu ceza hiçbir şekilde para cezasına çevrilmemelidir.

  2) Hayvanat bahçeleri ve yunus parkları yasaklanmalı, yurt dışından yaban hayvanı, evcil hayvan ve süs hayvanlarının getirilmesine müsaade edilmemelidir.

  3) Hayvanları gösterilerde kullanan sirkler yasaklanmalı, işkence altındaki hayvanlara el konulmalı ve rehabilite edilmelidir,

  4) Avcılık yasaklanmalıdır. Yaban hayvanlarını öldürenler, işkence edenler, TCK kapsamında ağır ceza ile yargılanmalıdır. “Av Turizmi” ve öldürülmüş hayvanların sergilenmesi kabul edilemez.

  5) Deve, boğa gibi hayvanların "folklor, gelenek" adı altında dövüştürülmesi yasaklanmalıdır.

  6) Köpek, horoz dövüştürenler vahşi, kanlı bir kumar sektörü oluşturmuşlardır. Bu eylemi işleyenler TCK kapsamında yargılanmalı ve mutlaka hapis cezası almalıdırlar.

  7) Nihai arzumuz hiçbir şekilde hayvanların gıda maddesi olarak kullanılmamasıdır.   Ancak  o hedefe ulaşılıncaya kadar geçen sürede hayvanların kesim sırasında acıları en aza indirilmeli ve ağrısız kesim yöntemi uygulamaya konulmalıdır.

  8) Her tür hayvanın deneyler ve testlerde kullanılması yasaklanmalı, deney hayvanı üretimi yasaklanmalı bir çok ülkede olduğu gibi "in vitro" deney yöntemlerine geçilmelidir.

  9) Gümrüklerde yakalanan kaçak hayvanlarının bakımı için gümrük kapılarına yakın özel veteriner hekimli bakımevleri kurulmalı, ihale ile satışlarından vazgeçilmeli, tür ve hassaslık durumlarına göre STK lar ile bağ kurularak ya doğal yaşamlarını devam ettirebilecekleri merkezlere alınmalı veya yuvalandırılmalıdırlar.

  10) Yük hayvanlarının kullanıldığı araba, fayton gibi çağdışı  araçlar yasaklanmalı, atlı faytonlar yerine akülü alternatifleri getirilmeli, mağdur yük-binek hayvanları için klinikli merkezler oluşturulmalıdır.

  11) Kedi, köpek gibi evcil hayvanların ruhsatlı veya ruhsatsız ticari üretimi, üretim çifliklerinde, petshoplarda ve internet ile satışı; ithalat ve ihracatı tamamen yasaklanmalıdır. Yasağa uymayanlar TCK kapsamında yargılanmalıdır.

  12) Bakımevleri yasada belirtildiği gibi geçicidir. Bu anlamda sadece mağdur olanlarını barındırır. Kent dışına, devasa, toplama kampı gibi sözde bakımevleri yapılamaz, kent hayvanları toplanamaz. Bu tür yapılanmalardan vazgeçilmeli, olanlar kapatılmalı, belediyeler hayvan nüfusuna göre bir veya çok sayıda küçük veya orta ölçekli, gönüllülerin ulaşımının kolay olduğu geçici rehabilitasyon merkezi kurmalı ve hayvanların sahiplendirilmesi için çalışmalıdır.

  13) Mevcut yasadaki “Bakımevlerinde rehabilitasyon süresini tamamlayan ve yuvalandırılamayan hayvanlar alındıkları bölgeye bırakılır” hükmü değiştirilemez. Geçmiş yıllarda teklif edilen "Okul, hastane, cami yakınlarına bırakılamaz" gibi bir tuzak maddeyi kabul etmemiz olası değildir. Her canlının alıştığı ortamda yaşama hakkı gaspedilemez.

  14) Bakımevi olmayan, kısırlaştırma ve tedavi yapmayan, hayvan toplayıp kırsala, ormanlara, komşu il ve ilçelere atan, hayvan öldüren veya bakımsızlıktan ölümlerine sebep olan, kısaca “kısırlaştır, aşılat, yaşat” ilkesine uymayan belediyelerin tüm sorumluları TCK kapsamında yargılanmalıdır.

  15) Mobil kısırlaştırma adı altında kimi özel şirketlere verilen tüm izin ve çalışma belgeleri iptal edilmelidir. Mobil kısırlaştırma yasaklanmalıdır. Yasada mevcut ameliyat öncesi ve sonrası bakım ünitesi olmadan, ameliyat öncesi ve sonrası yasal süre boyunca gözetimde tutulmadan yapılan en küçük operasyon bile sayısız hayvanın enfeksiyondan ölümüne neden olmaktadır. Mobil kısrlaştırmada uzman denetimi de yoktur. Kaldı ki "mobil uygulama" yasal görevini yerine getirmeyen, bakımevi ve veteriner hekimi olmayan belediyelerin göstermelik uygulamasına dönüşmüştür.

  16) Mülkiyet planında ve tapuda evcil hayvan beslenemez maddesi kaldırılmalı, uluslararası sözleşmelerde var olan "hiç bir canlı bulunduğu ortamdan uzaklaştırılamaz" hükmü gereği konutlarda evcil hayvan beslemek serbesttir maddesi kanunda yer almalıdır.

   17) Kentsel dönüşüm ve yapılaşma nedeniyle yaşam alanlarını kaybeden hayvanları rehabilite etmek yerine sığındıkları site, apartman, bahçe gibi yerlerden uzaklaştıran veya öldürenler TCK kapsamında yargılanmalıdır.

  18) Belediyelerin bakımevlerinde, rehabilitasyon için hayvan toplama ve yerlerine bırakılması sırasında ve besleme odaklarında hayvanların beslenmesi için gönüllülerle beraber çalışması zorunlu olmalı ve gönüllü ile çalışmayan belediyelere Orman ve Su İşleri yetkilileri yüksek miktarda para cezası uygulamalıdır.

  19) Sağlık Bakanlığından ruhsatlı bakımevi ve veteriner hekimi olmayan belediyelerin hayvan sağlığı ilaçları ve özellikle öldürmek ve uyuşturmakta kullanılan narkotik maddeleri satın alması ve bunların kimi şirketlerce belediyelere el altından satılması suçtur. Bu tür girişimde bulunanları TCK kapsamında cezalandırılmalıdır.

  20) Sokak hayvanlarını rehabilitasyon için alırken toplama ekibince üfleme borusu, havalı tüfek veya tabanca ile atılan uyuşturucu fişeğin kullanımı sırasında veteriner hekim bulunması zorunludur maddesi yasada yer almalıdır.

  21) Çocuklarımıza doğa ve hayvan sevgisini ve korumanın önemini kavratmak için Milli Eğitim okul müfredatına mutlaka konu ile ilgili zorunlu ders eklenmelidir.

  Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu

  HayKonfed Yönetim Kurulu

  Değerli Dostlar, çağrımızda eksik gördüğünüz, yada eklemek-değiştirmek istediğiniz maddeleri lütfen yazılı olarak Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresinden bize iletiniz.


  DOHAYKO 1991 yılında kurulmuştur. Karma Dijital tarafından desteklenmektedir.