1991'den Bugüne

  Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HaykonFed) 4 Ekim AÇIKLAMASI,

  Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu 4 Ekim AÇIKLAMASI,
  Bu yıl 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma gününü daha farklı duygular içinde karşılıyoruz. Ekibimizle birlikte, Türkiye'de ilk kez 9 ay içinde 3 federasyon ve 1 konfederasyon kurduk.  Marmara Hayvan Hakları Federasyonu, Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu ve Ege Hayvan Hakları Federasyonu bir araya gelerek oluşturduğumuz Hayvanların Yaşam Hakları KONFEDERASYONU olarak BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ sloganı ile yola çıktık. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun, eksikliklerine rağmen, en azından iyi maddelerinin uygulanması için mücadele ederken, yeni TBMM oluştuğu zaman yasanın TCK kapsamına geçmesi, hayvanlara eziyet edenlerin HAPİSLE cezalandırılması için loby çalışmaları da ana hedeflerimiz arasında.
  Ülkemiz, ne yazık ki yasaya rağmen hayvanlar için bir cehennem gibi. 1. Belediye bakımevlerinin büyük çoğunluğu ölüm kampları halinde, hala daha pek çok belediye köpekleri kedileri toplayıp yok ediyor. İthalat ve kaçak ithalat önlenemiyor, çoğu ruhsatsız petshoplar ve üretim merkezleri yoğun biçimde kaçak hayvan üretimi yapıyor. Orman Su İşleri Bakanlığı denetim görevini ve belediyeler de kısırlaştırma ve rehabilitasyon görevlerini yapmıyorlar.  Köpeklerin doğmasına izin var, yaşamalarına izin yok.2. Yurdumuzdaki hayvanat bahçelerinin çoğu, hayvanlar için bir zulüm kampı halinde. Hayvanat bahçeleri kurulmaması, mevcutlara da yeni hayvanlar alınmaması için yoğun mücadele ediyoruz. Sirklere ve yunus parklarına yasak gelmesi için mevzuat boyutunda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.3. Bu olumsuzlukların yanında umut verici gelişmeler de var. Artık hayvan hakları konusu kitlelere mal olmaya başladı. Gönüllüler sadece besleyen değil, aynı zamanda yasal haklarını bilen ve kurumlardan hizmetlerini yasal boyutta yapmasını eşit muhatap olarak talep eden bilinçli bireyler olmanın da önemini anladılar.
  4. Bazı belediyeler gönüllülerin yasal baskıları ile de olsa, sokaktaki hayvanlar için besleme ve su odakları yaptırmaya, bakımevlerinin koşullarını nispeten düzeltmeye, toplumda bilinç oluşturmak için eğitsel çalışmalar yapmaya başladılar. 
  5. Sosyal çalkantılar ve siyasi belirsizlikler içinde, her gün ölüm haberleri ile sarsıldığımız bir ortamda hayvan haklarını savunmanın ve geliştirmenin daha da önem kazandığını düşünüyoruz. Çünkü, en zayıf ve korunmaya muhtaç canlı türü olan hayvanlara karşı sevgi, empati ve merhamet duyguları ile yaklaşmanın toplumsal şiddeti de azaltacağına inanıyoruz.
  İnsandan, DOĞAYA, akarsulara, dağlara, denizlere olan ŞİDDETE karşıyız.İnsandan, tüm hayvan türlerine karşı olan ŞİDDETE karşıyız.İnsandan, kendi türdaşları olan başka insanlara gelen ŞİDDETE karşıyız.
  İnsan-hayvan arasında, İnsan-Doğa arasında ve İnsan-İnsan arasında BARIŞ İSTİYORUZ.
  Şiddete karşı BARIŞ istiyoruz..
  Nesrin ÇıtırıkHayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı.HaykonFed
  0 533 4458803
   


  DOHAYKO 1991 yılında kurulmuştur. Karma Dijital tarafından desteklenmektedir.