20. (Arşiv No105): EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE: BELEDİYE ARACINDA UYUŞTURUCU İLAÇ TAŞINMASI HK. Belediyeler işçilerin uyguladığı uyuşturucu ilaç ile yakalama yaparken çok sayıda hayvanı da öldürüyor. Bu uyuşturucu ilacı sadece veterinerin uygulayacağı aşağıdaki Tarım Bakanlığı resmi yazısında belirtilmişken, bu ilacı taşıyan işçilerin de TCK ya göre suç işlemesine ortam hazırlıyor. Hayvanlar uyuşturucu ilacın doz aşımı ile kıvranrak can verirken, belediyenin resmi arabalarında UYUŞTURUCU ihtiva eden ilaçlar taşınarak yasa ihlal ediliyor. Ayrıca, hayvanlar vücutlarına saplanan OKLU iğnelerin şiddeti ile ağrı şokuna giriyor.
Sadece reçete ile veterinerlere satılacağı ve sadece veterinerler tarafından UYGULANACAĞI, Tarım Bakanlığının "78581767-325.20.02-35452" sayılı resmi yazısında belirtilmiş olan hayvanları yakalamada kullanılan uyuşturucu ilaçları, gelişigüzel toplama ekibinin işçilerine kullandıran BELEDİYELERİ, Veteriner Hekimleri ve Belediye İşçilerini Emniyet Müdürlüğüne şikayet ediniz.

Nesrin Çıtırık/ Hayvan Hakları Konfederasyonu Başkanı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLECEK ÖRNEK YAZI: (Belediye adını yazıya ekleyiniz)
======================================

KONU: Belediye ekiplerinin uyuşturucu türevi olan anestezik ilaçları arabalarında ve üstlerinde taşımaları ve veteriner hekim olmadan uygulamaları hk soruşturma talebimiz.
YASAL DAYANAK: -2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanun --Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin Madde 20 (1) (d) şıkkında "Uyuşturucu tüfek uygulamaları ile yakalama ancak veteriner hekim KONTROLÜ altında yapılır" hükmü. --6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
BİLGİ ve GEREĞİ İÇİN DAĞITIM: Orman Su İşleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, Valilik, Belediye, Belediye Teftiş Kurulu, Orman Su İşleri Bölge ve İl Müdürlüğü,

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE,

Belediyeler "Uyuşturucu" türevi olan ALFAMİNE ve tüm benzeri ilaçları tüfek ve üfleme borusunda kullanarak köpekleri yakalamaktadır.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünün "11.11. 2015 tarihli ve 78581767-325.20.02-35452 
sayılı resmi yazısında", Alfamin ve türevlerini içeren bu tür anastezik ilaçların sadece reçete karşılığında VETERİNER HEKİMLERE satılacağı ve sadece VETERİNER HEKİMLER tarafından UYGULANACAĞI yazılmıştır.
==== Oysa, belediyenin toplama ekipleri, bu uyuşturucu anestezik ilaçları arabalarında serbestçe taşımakta, başlarında veteriner hekim olmadan iğne uygulama yaparak hayvanları yakalamaktadır. Belediye ekipleri bu ilaçları veteriner hekim olmadan kendi başlarına uygulamalarının yanında, bu ilaçları yasaya aykırı olarak arabalarında ve üzerlerinde taşımaktadırlar.
==== Bu konuda: 
1. Narkotik Şube Müdürlüğünce istihbari çalışma yapılmasını, 
2. Belediye toplama araçlarında arama yapılmasını,
3. Bu ilacı serbestçe görevlilere veren yöneticiler ve taşıyan ve uygulayan görevliler hakkında soruşturma açılarak TCK ya göre adli idari işlem yapılmasını talep ediyoruz. 
4. Ayrıca, bu tür anestezik ilaçların görevliler tarafından kullanılması "iş sağlığı ve iş güvenliğine de" aykırı olması nedeni ile, tespit edilmesi halinde durumun Çalışma Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumuna da bildirilmesini talep ediyoruz.
Müracaatımıza ilişkin tarafımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.
İsim
TC Kimlik.
Ek.. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü RESMİ YAZISI
=========================================
T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı:78581767-325.20.02-35452 / Tarih: 11.11.2015
Konu: Veteriner İlacı Olarak Kullanılan Başta Alfamine %10 Enjeksiyonluk Çözelti Gibi Anestezik İlaçların Kullanımı Hakkında Bilgi Talebi
Sn:Şeyda ŞENOĞLU
Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu İstanbul Temsilciliği 
03.11.2015 tarihli e-mail.
Alfamine %10 Enjeksiyonluk çözelti ve benzeri anestezik ürünlerle ilgili bilgi talep ettiğiniz ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir. Hayvan sağlığında çok sayıda anestezik madde kullanılmakta olup, bu maddeleri içeren ürünlerin yazınızda talep etmiş olduğunuz özelliklerine dair bilgiler maddelere göre farklılık göstermekte, bu bilgiler ise her ürünün prospektüsünde detaylı olarak yer almaktadır. Yazınızda belirtilen Alfamin isimli ürünün tüm bilgilerini içeren onaylı prospektüsünün bir örneği bilgi amacıyla tarafınıza ekte gönderilmektedir. Bu ürünlerin kaza sonucu insanlara enjekte edilmesi sonucu acilen ürün ve prospektüsü ile birlikte en yakın hekime başvurulması gerekmektedir.
Diğer taraftan ===== bahse konu ürün reçete ile ==== sadece veteriner hekimlere satılabilir ve ===== sadece veteriner hekimler tarafından uygulanmalıdır.
Bilgilerinizi rica ederim
Dr. Semra YILMAZ/ Bakan a./ Daire Başkanı.

DOHAYKO İş Bankası

Atatürk Bulvarı Şubesi / ADANA
Şube Kodu : 6004
Hesap No: 494445
TR65 0006 4000 0016 0040 4944 45

Anadolu Sigorta
Kasko Sigortası


İş Güvenlik Marketi
Onlion

www.dreamloftmiami.com
39 yıllık Halil Avcı tecrübesi, Adana' da yine harika bir projeye imza atıyor. Miami sahillerindeki Amerikan tarzı daireleri, DreamLoft Miami projesi ile hayata geçiriyor.

Dohayko Güncel Haberleri
Oy Yok Kampanyası

Giriş Yap