Sevgili Arkadaşlar,
Resmi yazışmalarda doğru mail adreslerinin bulunması, konması, sorunun ve talebin daha kolay anlaşılır net ve en kısa biçimde anlatılması, gereksiz tekrarlar olmaması yazının etkisini büyük ölçüde artırıyor.