170. Köpekleri Belediye Bakımevlerinde beton odalarda esir eden vicdandan yoksun BELEDİYE BAŞKANLARINA öğretelim: Bakımevi demek, büyük ölçüde "Kulübe, Yer Paleti ve Gölgeliklerden" oluşan toprak bahçelerde ÖZGÜRCE YAŞAYAN HAYVANLAR demektir. 
Bir bakımevinin NASIL OLMASI GEREKTİĞİNİ okuyup öğrenelim, buna göre belediyelerden ve Orman Su İşlerinden talep edelim. Beton odalara kapatılmış, gölgeliksiz kulübelere zincirle bağlanmış hayvanlara suskun kalan HAYVAN SEVERLER, en az bu zulmü uygulayan belediye görevlileri kadar sorumludur. Bir günde 20 km yürüyebilme yeteneğine sahip doğasında özgürce koşmak oynamak olan bir köpeği, beton odaya veya zincirli kulübeye mahkum etmek, işkence ile eşdeğer olan bir insanlık suçudur, vicdansızlıktır.
Nesrin Çıtırık
HayKonfed Başkanı
==========================================
KONU: Bir bakımevinde "Kulübeler, yer paletleri, sundurmalar ve hayvanların özgürce yaşadıkları bahçeler olması konusunda yasal uyarı ve bilgilendirme.
BELEDİYE BAŞKANLIĞINA,
Bu yazı yasal uyarı içeren bilgilendirmedir. Buna göre dikkatle okunması ve öğrenilmesi gereklidir.
Bakımevi demek, büyük ölçüde "Kulübe, Yer Paleti ve Gölgeliklerden" oluşan toprak bahçelerde ÖZGÜRCE YAŞAYAN HAYVANLAR demektir. Tedavi ve müşahede için olan bölmeler dışında tüm yaşam alanları hayvanların özgür doğalarına uygun olmalıdır. 
Hayvanların doğasına aykırı olan beton zeminli odalar ve zincirli kulübeler,işkence ile eşdeğer olan ciddi bir yasa ihlalidir.
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 1. ve 4. Maddelerinde bu husus açıkça hükme bağlanmıştır.
"MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır."
MADDE 4. - Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır:
a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir.
b) Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir.
h) Hayvanların türüne özgü şartlarda bakılması, beslenmesi, barındırılma ve taşınması esastır.
ı) Hayvanları taşıyan ve taşıtanlar onları türüne ve özelliğine uygun ortam ve şartlarda taşımalı, taşıma sırasında beslemeli ve bakımını yapmalıdırlar. 
j) Yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve hastaneler kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlamaları ve eğitim çalışmaları yapmaları esastır."
Bu bilgiler ışığında, ekli linklerdeki bilgilerin incelenerek hayvanlara yönelik bakımevi ve hizmet uygulamalarında gerekli vicdani sorumluluğun gösterilmesini saygılarımızla talep ediyoruz.
Nesrin Çıtırık
HayKonfed Başkanı.
TC KİMLİK...
=============================
1. Bakımevi Yapılırken ve Yönetilirken Bilinmesi Gereken Hayati Özellikler..
http://www.dohayko.org/…/60-bir-barta-olmasreken-belli-bahu…
2. Küçük Belde-İlçeler İçin Küçük Kısırlaştırma-Tedavi Bakım İstasyonları, POST OPERATİF örnekler ile
http://www.dohayko.org/…/3420-ilce-ve-beldelerde-yapilacak-…
3. ÖRNEK: Bir Bakımevi "dar beton hapishane de" olmasin, "tecrit gibi ucsuz bucaksiz alanlar da" olmasin
http://www.dohayko.org/bar-r…/2217-barinak-toprak-zemin.html

www.dreamloftmiami.com
39 yıllık Halil Avcı tecrübesi, Adana' da yine harika bir projeye imza atıyor. Miami sahillerindeki Amerikan tarzı daireleri, DreamLoft Miami projesi ile hayata geçiriyor.

bir usta bin usta

Anadolu Sigorta
Bir Usta Bin Usta

instagram.com/birustabinusta


İş Güvenlik Marketi
Starline İş Güvenlik Ürünleri

Ulusal Kampanyalar

Oy Yok Kampanyası

Giriş Yap