Kanun-Yönetmelik

   Göster 
Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 10133
2 5199 sayılı yasanın uygulama Yönetmeliği 12143
3 Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi / Unesco 12421
4 3285 sayılı hayvan zabıtası ve sağlığı kanunu 6980
5 HAYVAN SAĞLIĞI ve ZABITASI KANUNU YÖNETMELİĞİ 10348
6 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası kanunu ile yönetmeliğin Kuduza karşı önlem maddeleri 8045
7 Ev Ve Süs Hayvanları Yönetmeliği 21834
8 Ev Hayvanlarının Korunmasına yönelik Yasa 4961
9 Deney Hayvanlarının Korunması Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (Tarım Bakanlığı) 4519
10 Hayvan Deneyleri Yönetmeliği (Çevre Bakanlığı) 6 temmuz 2006 5670
11 Hayvanat Bahçelerinin Kuruluşu İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 5356
12 Av ve Yaban Hayvanları Yönetmeliği 5214
13 Bilgi Edinme Hakkı Yasası 4707
14 Türk Ceza Yasasının İlgili Maddeleri 7157
15 Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik 5640
16 Fahri Av Müfettişliği yönetmeliği 8454
17 Yardım Toplama Kanunu 6741
 

Dohayko Güncel Haberleri