Kanun-Yönetmelik

   Göster 
Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 10054
2 5199 sayılı yasanın uygulama Yönetmeliği 11979
3 Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi / Unesco 12301
4 3285 sayılı hayvan zabıtası ve sağlığı kanunu 6889
5 HAYVAN SAĞLIĞI ve ZABITASI KANUNU YÖNETMELİĞİ 10158
6 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası kanunu ile yönetmeliğin Kuduza karşı önlem maddeleri 7945
7 Ev Ve Süs Hayvanları Yönetmeliği 21148
8 Ev Hayvanlarının Korunmasına yönelik Yasa 4859
9 Deney Hayvanlarının Korunması Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (Tarım Bakanlığı) 4434
10 Hayvan Deneyleri Yönetmeliği (Çevre Bakanlığı) 6 temmuz 2006 5598
11 Hayvanat Bahçelerinin Kuruluşu İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 5283
12 Av ve Yaban Hayvanları Yönetmeliği 5119
13 Bilgi Edinme Hakkı Yasası 4640
14 Türk Ceza Yasasının İlgili Maddeleri 7089
15 Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik 5574
16 Fahri Av Müfettişliği yönetmeliği 8330
17 Yardım Toplama Kanunu 6631