Kanun-Yönetmelik

   Göster 
Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 9721
2 5199 sayılı yasanın uygulama Yönetmeliği 11487
3 Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi / Unesco 11784
4 3285 sayılı hayvan zabıtası ve sağlığı kanunu 6603
5 HAYVAN SAĞLIĞI ve ZABITASI KANUNU YÖNETMELİĞİ 9600
6 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası kanunu ile yönetmeliğin Kuduza karşı önlem maddeleri 7650
7 Ev Ve Süs Hayvanları Yönetmeliği 19462
8 Ev Hayvanlarının Korunmasına yönelik Yasa 4624
9 Deney Hayvanlarının Korunması Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (Tarım Bakanlığı) 4189
10 Hayvan Deneyleri Yönetmeliği (Çevre Bakanlığı) 6 temmuz 2006 5366
11 Hayvanat Bahçelerinin Kuruluşu İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 4991
12 Av ve Yaban Hayvanları Yönetmeliği 4877
13 Bilgi Edinme Hakkı Yasası 4394
14 Türk Ceza Yasasının İlgili Maddeleri 6857
15 Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik 5368
16 Fahri Av Müfettişliği yönetmeliği 7977
17 Yardım Toplama Kanunu 6380