Kanun-Yönetmelik

   Göster 
Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 9975
2 5199 sayılı yasanın uygulama Yönetmeliği 11865
3 Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi / Unesco 12201
4 3285 sayılı hayvan zabıtası ve sağlığı kanunu 6813
5 HAYVAN SAĞLIĞI ve ZABITASI KANUNU YÖNETMELİĞİ 10039
6 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası kanunu ile yönetmeliğin Kuduza karşı önlem maddeleri 7871
7 Ev Ve Süs Hayvanları Yönetmeliği 20730
8 Ev Hayvanlarının Korunmasına yönelik Yasa 4791
9 Deney Hayvanlarının Korunması Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (Tarım Bakanlığı) 4369
10 Hayvan Deneyleri Yönetmeliği (Çevre Bakanlığı) 6 temmuz 2006 5542
11 Hayvanat Bahçelerinin Kuruluşu İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 5218
12 Av ve Yaban Hayvanları Yönetmeliği 5051
13 Bilgi Edinme Hakkı Yasası 4582
14 Türk Ceza Yasasının İlgili Maddeleri 7034
15 Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik 5516
16 Fahri Av Müfettişliği yönetmeliği 8225
17 Yardım Toplama Kanunu 6568