Kanun-Yönetmelik

   Göster 
Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 10227
2 5199 sayılı yasanın uygulama Yönetmeliği 12325
3 Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi / Unesco 12527
4 3285 sayılı hayvan zabıtası ve sağlığı kanunu 7060
5 HAYVAN SAĞLIĞI ve ZABITASI KANUNU YÖNETMELİĞİ 10535
6 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası kanunu ile yönetmeliğin Kuduza karşı önlem maddeleri 8149
7 Ev Ve Süs Hayvanları Yönetmeliği 22487
8 Ev Hayvanlarının Korunmasına yönelik Yasa 5055
9 Deney Hayvanlarının Korunması Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (Tarım Bakanlığı) 4600
10 Hayvan Deneyleri Yönetmeliği (Çevre Bakanlığı) 6 temmuz 2006 5746
11 Hayvanat Bahçelerinin Kuruluşu İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 5452
12 Av ve Yaban Hayvanları Yönetmeliği 5314
13 Bilgi Edinme Hakkı Yasası 4768
14 Türk Ceza Yasasının İlgili Maddeleri 7226
15 Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik 5715
16 Fahri Av Müfettişliği yönetmeliği 8562
17 Yardım Toplama Kanunu 6858
 

Dohayko Güncel Haberleri