Kanun-Yönetmelik

   Göster 
Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 9816
2 5199 sayılı yasanın uygulama Yönetmeliği 11593
3 Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi / Unesco 11927
4 3285 sayılı hayvan zabıtası ve sağlığı kanunu 6670
5 HAYVAN SAĞLIĞI ve ZABITASI KANUNU YÖNETMELİĞİ 9729
6 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası kanunu ile yönetmeliğin Kuduza karşı önlem maddeleri 7717
7 Ev Ve Süs Hayvanları Yönetmeliği 19962
8 Ev Hayvanlarının Korunmasına yönelik Yasa 4675
9 Deney Hayvanlarının Korunması Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (Tarım Bakanlığı) 4245
10 Hayvan Deneyleri Yönetmeliği (Çevre Bakanlığı) 6 temmuz 2006 5424
11 Hayvanat Bahçelerinin Kuruluşu İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 5058
12 Av ve Yaban Hayvanları Yönetmeliği 4925
13 Bilgi Edinme Hakkı Yasası 4455
14 Türk Ceza Yasasının İlgili Maddeleri 6914
15 Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik 5412
16 Fahri Av Müfettişliği yönetmeliği 8065
17 Yardım Toplama Kanunu 6435