Burdur Belediye Başkanı sayın Ali Orkun Ercengiz'i makamında ziyaret edildi. Genel olarak iyi koşullarda olan bakımevinin eksikliklerinin giderilmesi, sürekli orada olacak veteriner hekim ve teknikeri alınması, sokaklardaki hayvanlar için iyileştirme ve topluma yönelik eğitim çalışmaları yapılması üzerinde görüşüldü. HAYDOS Başkanı Aysel Işlak Turan da başkana talepleri içeren yazıyı verdi. Gelişmeleri takip edip, kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.
alt
 
 
alt
 
6. Bölge HAYTAP Toplantısı BURDUR'da yapıldı -Teşekkürler Burdur
 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.717013508351851.1073743140.445932725459932&type=1

1- HAYTAP'ın yeni örgütlenme yapılanması gereği, 15 Orman Su Bölge Müdürlüğü kapsam alanına giren illerin benzer guruplandırılması ve bu illerde bölge toplantılarının hemen başlaması kararı alınmış ve ilk bölge toplantısı 6.Bölgede BURDUR' da yapılmıştır.

2- Hayvan hakları konulu bölge toplantılarının ana amacı 15 HAYTAP Bölge Sorumluluk alanında 5199 sayılı yasayı uygulamak ve denetlemekle yükümlü belediyeler ve kamu kurum kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve hayvan hakları savunucularını bir araya getirmek, ortak çalışmalara zemin hazırlamak, birlikte sorunları çözen, denetleyen, kollektif işleyiş sağlayan, iller arasında dayanışmayı güçlendiren bir yapı oluşturmaktır.

3- Aldığımız bu kararın ne derece doğru olduğu Burdur Toplantısında görülmüştür. İlgili kurumların temsilcilerinin tamamının katıldığı bu toplantılarda karşılıklı olarak, içten biçimde sorunların dile getirilmesi, sağlanan yakınlık hemen katılımcı illerde kimi pratik sorunların anında çözülmesini getirmiştir.

4- Toplantımıza Üniversiteler, çevre, doğa, insan hakları savunucusu, tıp ve veteriner hekimliği ve benzeri sivil toplum örgütlerinin katılımı aslında bir çoğu ortak olan sorunlarımızın birlikte tartışılmasını ve çözüm önerileri ile girişimlerin başlamasını sağlaması açısından son derece yararlı oluştur.

5-Haytap Başkanı ve temsilcilerinin, Belediye başkan ve temsilcilerinin, Kamu Kurumlarının Müdürlerinin, katılımcı STK başkanlarının yaptıkları konuşmalarda dile getirdikleri sorunlarda ve çözümlerinde ortak çalışma ve dayanışma kararı alınmış olması önemli bir kazanımdır.

6-İkinci toplantı HAYTAP 5. BÖLGE (Afyon,Denizli,Eskişehir,Kütahya, Uşak) belediye, kurumlar, STK lar, HAYTAP YK ve temsilcilerinin katılımıyla yakın bir tarihte yapılacak yer ve zamanı kamuoyuna duyurulacaktır.

7- Başta 6.Bölge Toplantımıza ev sahipliği yapan BURDUR Belediyesine, Burdur HAYDOS'a, kamu kurumları yöneticilerine ve STK'lara bölge hayvan hakları savunucularına teşekkür ederiz.
 
alt
 
alt

alt
 
 
alt
 
alt
 
alt
 
 
alt
 
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt