Sokaklarda ve belediye bakımevlerinde sahipsiz hayvanlar AÇLIKLA mücadele ederken, Ramazan boyunca İFTAR çadırlarında kalan tonlarca artık yemek çöpe gitmesin, AÇ hayvanlara verilsin. Herkes bulunduğu yerde ekteki ÖRNEK YAZIYI yollayarak, belediyelere bizzat gidip baş vurarak, iftar çadırı artıklarının sokaklar, barınaklar, çöplükler ve şehir dışına, dağa taşa ve ormanlara belediyeler tarafından atılmış SAHİPSİZ HAYVANLARA verilmesini talep etsin. Hatta, bizzat İFTAR ÇADIRLARINI da ziyaret ederek, artık yemeklerin toplanmasını da organize edip, fotoğrafları profillerinizde yayınlayıp bize de yollarsanız, örnek olmak üzere yayınlarız.Bu talebi BASINA da beyanat halinde yollasın. Bu sadece hayvanların karınlarının doymasını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda hayvanların gündeme gelmesini de sağlayacak. Sevgiler Nesrin Çıtırık/ HayKonfed Başkanı.======================================BELEDİYEYE YASAL VE DİNİ GEREKÇELİ ÖRNEK YAZI:==================================KONU: Belediyenizce kurulan İFTAR ÇADIRLARINDA artık yemeklerin, gönüllüler ile iletişim kurularak, sokaklardaki ve barınaklardaki sahipsiz hayvanlara verilmesi talebiYASAL DAYANAK: Hayvanları Koruma Kanunu, İçişleri Bakanlığı Özel İdare ve Belediye Hizmetlerinde Gönüllü Katılım Yönetmeliği Madde 5, BİLGİ ve GEREĞİ İÇİN DAĞITIM: Valilik, İl Hayvanları Koruma Kurulu Başkanlığı, Orman Su İşleri Bölge ve İl Müdürlüğü, Müftülük, Aile ve Sosyal Planlamalar İl Müdürlüğü, Kaymakamlıklar, Basın KuruluşlarıBELEDİYE BAŞKANLIĞINA,Yüce dinimiz İslam'ın kıyamete kadar geçerli bu hükümlerine rağmen, çevremizde "açlık ve susuzluktan ölen hayvan" sayısının çok fazla olması, müslüman bir ülkenin bu konuda sorumlu ve yetkili olan belediyelerinin islami boyutta ihmalleri olduğunu göstermektedir.Mübarek Ramazan ayında oruç tutmanın, "Şefkat ve iyilik yapma duygularını artırdığı, insanın daha merhametli olup aç-susuz kalanların durumunu daha iyi anlamasını sağladığı" ifade edilir.Bu merhamet ve iyiliğin sadece insanları değil, hayvanları da kapsadığını Hz. Peygamber (SAV) söz ve davranışlarında açıkça bellidir.Peygamber efendimiz (Merhametli olmadan imanlı olamazsınız) buyurunca, oradakiler, (Ya Resulallah, hepimiz merhametliyiz) dediklerinde, (Yalnız insanlara değil, bütün mahlukata merhametli olmak gerekir) buyurdu.(Taberani)Eshab-ı kiram "Ya Resulallah, hayvanlara iyilikte de sevap var mıdır?" diye sorduğunda, Hz. Peygamber (SAV) (Her canlı hayvana yapılan iyilikte sevap vardır) buyurdu. (Buhari) Arkadaşları: “Hayvanları sulamakta bize de sevap var mıdır?' diye sorduklarında ise Rasulullah şöyle cevap verdi: "Yaşamakta olan her canlıyı sulamakta sevap vardır."····Hem dinimiz bağlamında hem de 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun belediyelerin hayvanlar için beslenme odakları kurulması ve gönüllüler ile iletişim içinde çalışılması hükümleri çerçevesinde, bu ramazan ayında aşağıdaki hususlar talebimizdir:=====1. Belediyenizce kurulan "İftar Çadırlarında" artan yemeklerin, belediyenizce araç ve eleman görevlendirilerek ve aynı zamanda gönüllüler ile iletişim halinde olarak hem sokaklarda yaşayan sahipsiz hayvanlara verilmesini ve sahipsiz hayvanların yaşadığı belediye bakım evlerine gönderilmesini talep ediyoruz. =====2. Şehir çöplüğüne atılmış olan köpekler için, suluklar da koyularak, gönüllüler ile iletişim halinde bu artık yemeklerin çöplüğe günlük olarak bırakılmasını ve suların doldurulmasını talep ediyoruz. =====3. Şehir dışına bırakılmış köpekler için de suluklar konmasını ve ve gönüllüler ile iletişim içinde bu artık yemeklerin oralardaki hayvanlara da bırakılmasını talep ediyoruz.=====4. Belediyenizce "gerek basın yolu ile açıklamalar yapılarak ve gerekse iftar çadırlarında ki vatandaşa iftar ve sahur sofralarından kalan artık yemekleri de hayvanlara vermeleri" konusunda çağrıda bulunulmasını talep ediyoruz.Müslüman bir ülkede, açlıktan ölen hayvanların bulunmasının "ayıp ve günahını" bu mübarek Ramazan ayında bir nebze de olsa gidermek için bu taleplerimizin bir fırsat olarak görülmesini istiyoruz.Müracaatımıza ilişkin 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.İsim, TC Kimlik no