BELEDİYELERİN, MİMARLARIN ve HAYVAN SEVERLERİN BİLGİLERİNE

Belediyeler bakımevi yaparken, bunu hapishane beton odalar ve hücre odalar olarak yapmaktadırlar. Çoğu bakımevinde ZEMİN EĞİMİ yoktur. Sıhhi tesisat drenaj sistemi yoktur. Zemin yıkandığında pislikli suyun gideri düşünülmemiştir veya üstünkörü olarak yapılmıştır. Kapalı oda ve açık teras sistemidir, hayvanlar ya odada yanarlar ya da üstü açık terasta kavrulurlar.

Keza kışın da yağmurdan korunaklı bir açık alanları yoktur. Küçük hücre bölmeler bir kaç metre olarak yapıldığı için, hayvanın durumu bir yana, oraya temizlik için girecek görevlinin harekete alanı yoktur. Bu aynı zamanda İş Sağlığı ve Güvenliği KANUNUNA da aykırıdır.

Bu ve buna benzer tüm diğer hususları tarifli gerekçeli ve tanımlı olarak toparladık. Bazılarını örnek fotoğraflar ile de destekledik.

Lütfen aşağıdaki yazıyı DİKKATLE OKUYUNUZ.

Nesrin Çıtırık/ Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı. HayKonfed.

 

1. Bakımevleri için GENEL PRENSİPLER:

a- Bakımevleri, esas olarak  gölgelikli, kulübeli, paletli, açık kapalı alanlı ve GENİŞ BAHÇELİ alanlardan oluşmalıdır.

b- Bakımevleri, özellikle ÖMÜR BOYU SÜREKLİ kalacak mağdur sakat hayvanlar ile evinden atılmış ev hayvanları ile UZUN SÜRELİ kalacak küçük yavrular, yavrulu anneler ve tedavisi uzun süren uyuzlu ve deri hastalığı olan hayvanlar için OLMALI. Bunun dışındaki hayvanlar, kısırlaştırlıp aşılandıktan sonra yasal gerek olarak alındığı yere bırakılmalıdır.

c- Prensip olarak, hayvanların koşup hareket edecekleri büyüklükte, mümkün olduğunca büyük bahçeli toprak alanlı bölmeler olmalı.

d- Bu bahçelerin ortasında da, karo mozaik gibi düz kolay yıkanan zeminli TERAS ve üstüne oturtulmuş beton veya ahşap odacıklar olmalı. Bu odacık ve terasın üstü TAMAMEN sundurma ile kapanmalı ki, yazın güneşten kışın da kar ve yağmurdan bu kapalı alan korunmuş olsun.

e- Bahçelerde ayrıca, ayrı ayrı yerlerde sundurma, altında küçük kulübeler ve zeminde tahta paletler ile GÖLGELİ ADACIKLAR oluşturulmalı.

f- İLK MÜŞAHEDE bölmeleri, tedavi bölmeleri gibi KÜÇÜK  bölmeler, araları derzli olmayan KARO MOZAYİK gibi kaymayan ama araları açık olmayan malzemeden yapılmalıdır. Küçük bölmelerde toprak alan uygun değildir. KOLAY yıkanabilir, eğimli ve sistemi iyi kurulmuş oluklu zemin oluşturulması gereklidir.

e- Bu kısa zamanlı kullanım için yapılan geçici küçük bölmeler, mutlaka arada geçiş olan 2 bölmeden oluşmalıdır. Özellikle kışın yerlerin yıkanması sırasında hayvan aradaki geçişten diğer bölüme geçmeli, burası yıkanıp kurulandıktan sonra yerine alınmalıdır. BUNUN HAYATİ ÖNEMİ VARDIR. Kışın buzlu su ile yıkanan bölmelerde, hayvanlar ıslanmakta, küçük olduğu için yıkama sırasında kirli pislikli sular altlarından akmakta, bu da enfeksiyonlu hastalık ve ölümlere sebep olmaktadır.

f- Bir bölme gerekirse günde 4-5 kez bile temizleneceği için, hayvan içinde iken yapılan temizlemede, kirli pislikli sular hayvanın altından akar, kış ise buzlu sularla hayvan ıslanır. Her durumda her bölme 2 li yapılmalıdır. Yıkama sırasında hayvan asla orada bulunmamalıdır. Hayvanın bölmeden her defasında dışarı çıkartılması ise zaten olmaz. Her dışarı çıkarma hayvan başına ne geleceğini bilmediği için bir TRAVMA sebebi olur.

g- Hayvanların SÜREKLİ KALACAKLARI alanlar ise, BAHÇELERDEN oluşmalıdır. Kulübe ve kapalı ODA vs ler üstü gölgelikli zemini beton mozayik zemin üzerine konmalı ama, çevresi mutlaka hayvanların koşup oynayacakları toprak ve bitkili BAHÇELERDEN OLUŞMALIDIR. Genellikle toprak pis ve zor temizlenir olarak beton ise daha kolay temizlenir olarak bilinir ve kabul edilir. Halbuki toprak daha sağlıklı ve temizdir. Eğer toprak kirlenseydi on binlerce yıldır insan dışkısı, idrarı ve diğer kimyasal atıklarla toprağın bu gün çürümesi gerekirdi. Halbuki toprak kendini yenileme özelliğine sahiptir. Kendi yapısal özelliği içinde kendini yeniler.

h- Toprak zemin özellikle yaz ayları için çok sağlıklıdır. Hayvanlar eşeleyip içinde serinlerler. Kışın yağmurda çamur olma durumunda ise, çamurun zararlı olmadığını düşünüyoruz. Adana BAKIMEVİNDE hayvanlarınkapalı alanları, sundurmaları ve kulübeleri sağlanmıştır. Yağmur yağdığında isteyen hayvan kulübesine girer, isteyen gölgelik altında kalır, isteyen yağmur altında gezer. Alternatif korunaklar olduktan sonra yağmur altında kendi iradeleri ile dolaşıp çamura girmeleri kendi seçimleri. Tabii bu arada çamur derken bu batak şeklinde bir çamur değil. Islanmış toprağın bulaşması şeklinde.

ı- Sürekli yaşam alanı veya uzun süreli yaşam alanı olan BÖLMELERDE, tüm zemin asla beton olmamalıdır. Betonun ise yazın çok sıcak olması ve kışın da çok soğuk olması nedeniyle tercih edilmemesi gerekir mümkün olduğunca. Veya yarısı beton ise gezinti alanlarının diğer yarısı toprak olması. Toprak zeminin altı küçük yuvarlak, hayvanların ayaklarını kesmeyecek çakıl taşları ile sertleştirilebilir.

i- Beton toprak gibi değildir. Kendini temizleyip yenileyemez. Su ile yıkandığında pislik üstünden gider ama mikroplu ortam kalır. Güçlü dezenfektanlar veya çamaşır suyu kullanılması gerekir. Bu da ne kadar iyi durulanırsa durulansın, hayvanlara kimyasal madde bulaşması demektir. Beton zemin sadece küçük bölmelerde tercih edilmelidir.

j- Tüm kapalı ve açık alanlarda hayvanların sığınmak için kullandıkları ÇOK SAYIDA KULÜBE olmalıdır. Ayırca, tercihan TAHTA olarak YER PALETLERİ KONMALIDIR. Tahta sağlıklıdar. Plastik paletler yazın sıcak kışın da soğuk olur ve tahta paletlerin 5-10 misli pahalı olduğu için, bir maddi kar da sağlamaz. Bahçelere GÖLGELİKLER konmalı, bunların altı da paletler ile döşenmelidir. Birbiri ile geçinemeyen, zayıf oldukları için güçlü hayvanlarca kovulan zayıf hayvanlar için de sığınma alternatifleri oluşturulmalıdır. .

ADANA DOHAYKO HAYVAN BARINAĞI

2. Kulübeler tahta veya beton olabilir.

Kulübelerde en önemli özellik, tabanı mutlaka 5-6 cm EĞİMLİ olmalıdır. İçi yakındığında kesinlikle su kendi akıntısı ile akmalıdır. Klübenin girişine santimlik de olsa EŞİK konmamalıdır. Bu eşik, zemin temizlenmesinde engel teşkil ediyor, pis suların dışarı çıkmasını engelliyor.  Hiçbir işçi bu kulübelerin içini çok iyi kurulamaz. Su birikintileri kalırsa özellikle kışın hayvanlar için çok zararlı oluyor.

Kulübeler, eğer oda büyüklüğünde ise, tahta veya beton olsun, fark etmiyor, mutlaka içinde penceresi olmalı. Bu pencereler yerden çok yüksek olmamalı. Bunlar yazın açılmalı. Kışın da bir başka karton veya halı parçaları ile takviye ederek içeriden kapatılmalı.

Kulübeler çevresinde ikişer metre gibi bir beton terası kalacak şekilde bir beton zemine oturtulmalı. Kalan çevre alanı da topraklı bahçe olmalı. Kulübenin üstünde önünde büyük bir gölgelik olmalı. Bu gölgelik hem kulübeyi hem de üstüne oturtulduğu beton zeminin üstünü kaplamalı. Yemekler ve su bu beton zemine konacaktır. Kışın kardan yağmurdan yazın da güneş altında suyun ısınmasından koruyacaktır. Kulübelerin KENDİSİNİ de  kışın yağmurdan yazın da güneşten korumak için önemlidir. Aksi takdirde kulübeler yazın güneş altında yanar, kışın da içine kadar giren kar ve yağmura teslim olur.

Yavruların, hastaların ve yavrulu annelerin kaldıkları bölmelerde, kışın hayvanların toprak bahçeye inmelerini önlemek için, kulübenin etrafındaki teras bölümü de ayrıca çevrelenip kapı konmalıdır.

ADANA DOHAYKO HAYVAN BARINAĞI

ADANA DOHAYKO HAYVAN BARINAĞI

3.Barınak içindeki üniteler ve bölmelerin özellikleri:

Barınak girişinde öncelikle bir kulübe olmalı. Güvenlikçi burada durmalı.

a. Karantina veya ilk gelen hayvanların konacağı İLK MÜŞAHADE BEKLEME BÖLMELERİ: Esas olarak yan yana dizilmiş kapalı alanlar, bunların teras ve bahçeleri şeklinde oluşturulmuş bölmeler ilk gelen köpeklerin konduğu karantina bölümü olmalı. Hayvanlar kısırlaştırılıncaya kadar bu karantina bölmesinde kalacak. Bu süre uzun olabilir. Onun için bu bölmeler de en az ikişer metre kare olmalı, yine önünde küçük teras ve zemini kolay yıkanır kaymayan mozayik benzeri betonlu bahçe sistemi olmalıdır. Köpekler burada geçici olarak kalacakları için alanların çok büyük olmasına gerek yok. Hayvanlar, bir bölüm yıkanırken diğer bölüme geçebilmeli. Teras ve kapalı alan arasında bir oluk olmalı ki, bir tarafın suyu diğer tarafı ıslatmadan oluğa akabilsin.

ADANA DOHAYKO HAYVAN BARINAĞI

 

b. Yavrulu anne bölmeleri :Daha sonra yavrulu annelerin kaldıkları bölmeler olmalı. Burada kulübeler VEYA KAPALI ALAN en az ikişer metre kare olmalı. Kulübe veya kapalı alan çevresinden 1 er metre, önünde ise 2 metrelik çıkıntısı olan beton TERAS üzerine oturmalı. Bu kapalı alan ve teras da çevresinden en az 3 metre büyüklüğünde toprak bahçeye açılmalıdır. Çünkü yavrulu anneler bazen bir kaç ay burada kalmaktadır. Hareket edecekleri en az 5-6 metrekarelik bahçeli toprak alan da olması önemli. Terasın ve kapalı alan veya kulübenin ÜSTÜ GÖLGELİK ile kapanmalıdır. Bu teras ve kulübeyi, kışın kar ve yağmurdan, yazın da güneşten koruyacaktır. Yemekler ve su bu teras alana konmalıdır. Buranın kışın yavruların karlı ıslak bahçeye kaçmaması için kulübenin kapanabilir kapısı olmalı.

Yavrulu anne bölmelerindeki kapalı alanda mutlaka tavandan ısıtıcılar olmalı. Ayrıca terasın çevresi yavruların çıkamayacağı alçak bir çit ile çevrelenmeli. İyi havalarda yavrular da bahçeye inmeli. Kötü yağmurlu havalarda ise yavrular bahçeye inememeli.

ADANA DOHAYKO HAYVAN BARINAĞI

 

 

c. Evinden atılmış EV HAYVANLARI evleri: Daha sonra evinden atılmış küçük hayvanlar için büyük kapalı alanı olan TERRİER EVLERİ dediğimiz bölmeler olmalı. Buralarda ana özellik kapalı alanların içi oda gibi olmalı ve koltuk ve kanepeler konarak ev ortamı oluşturulmalıdır. Mutlaka elektrik ısıtıcı olmalıdır. Terrier evi de kış aylarında toprak bahçeye çıkacakları kapanan kapıları olmalıdır. Evin önünde üstü gölgelikli BETON TERAS olmalıdır. Ama esas olarak hem kapalı alanın yani kulübenin hem terasın hem de bahçenin çok geniş olması gereklidir. Sahiplendirmenin yoğun olması için barınağın görünen bir yerine konmalıdır.

Terrier evi üç – dört ayrı bölmeli olmalıdır. Büyük terrierler, orta boylar ve küçükler olmak üzere üçe ayırırız. Bir de evinden yeni ayrılmış ve çok ürkek olanlar vardır. Yani dörtayrı bölme evinden atılmış terk edilmiş hayvanlar için yer yeterlidir. Bunun dışında hasta ve uyuz olan terierlerin konacakları bir ayrı bölme de olmalıdır. Hasta olan terrierlerin konacağı 2 şer metrekarelik ve temizlik sırasında geçiş olabilicek ayrı bölmelerin bulunduğu REVİR gibi yer de olmalıdır.

ADANA DOHAYKO HAYVAN BARINAĞI

 

d. Sakat, mağdur, kör ve engelli köpekler için bölümler: Burada çok büyük bahçesi olan, gezinti alanında gölgelikleri olan, kulübeleri büyük olan 4 ayrı bahçeli bölme olmalıdır. Kulübelerin BETON TERAS üstünde olması, teras ve kulübenin üstünün, güneş-yağmur-kar DAN KORUNMAK için tamamen sundurma ile kapatılması prensibi burada da olmalıdır. Bahçelerde de ayrıca, sundurma ve altında paletler, küçük kulübeler olması gereklidir. Bu da yine güçlü köpekler tarafından istenmeyen güçsüz ve korkak köpekler için korunak olacaktır. Hayvanların farklı yerleri olması, kavgaları engelleyecektir. Ayrıca, hamile gelen anneden barınakta doğan, gözü açılmadık veya küçük yavru olarak barınağa gelip de, barınakta büyüyen hayvanların tekrar sokağa bırakılmamaları gereklidir. İnsan eline alışmış oldukları için, insan kapısına giderler, vurulur dövülür ve insan şikayetlerine de sebep olurlar. Bu tür hayvanlar eğer sahiplendirelimemişse, BARINAKTA ÖMÜR BOYU yaşamalıdır. Yavruluktan yeni çıkanlar, küçükler, orta boylar, büyükler, agresifler, çok uysallar için ayrı ayrı bölmeler olmalıdır.

ADANA DOHAYKO HAYVAN BARINAĞI

 

e. Uyuzlar için ayrı iki bölme olmalıdır. Uyuzlu hayvanlar için, onların barınakta kalma süreleri bazen ayları bulmasından dolayı, kulübe, kapalı alan, teras, üstü sundurma ve ÇEVRESİ GENİŞ BAHÇE prensibi ile yapılmış, bahçesinde ayrı ayrı gölgelik ve kulübeli altı tahta palet döşenmiş adacıklar olan UYUZLU HAYVANLAR için bahçeli bölme olmalıdır. Orta ölçekli bir barınakta BÜYÜK, ORTA, KÜÇÜK, EVİNDEN ATILANLAR için 2 tane olmak üzere en az 5 AYRI UYUZ BÖLMESİ OLMALIDIR. Büyük ölçekli barınaklarda ise en az 10  tane ayrı uyuz bölmesi olmalıdır. Uyuzlu hayvanların kapalı alanları veya kulübeleri sık sık temizlenip dezenfekte edilecek şekilde ve önlerinde oluklu bir sistem olmalıdır.

f.Ameliyat sonrası hayvanların konduğu bölmeler: Eğer yer sorunu var ise, post operatif bölüm için, 1,5 metrekareden küçük olmamak kaydı ile, yine araları kafes temizlenirken diğer kafese hayvanın geçmesi için giyotin kapı ile geçişli, zemini öndeki oluğa eğimli, 2 katlı kafesli bölmeler olabilir. Bunlar kliniğe en yakın yerlerde olmalıdır. Mutlaka ısıtılmış odalarda olmalıdır. Zemin yekpare olmalı ve alttaki hayvana su akmamalıdır. Ayakların yerden yüksekliği 25 cm olmalı, alttaki kafesler 90 cm yüksekliğinde olmalı,  ikinci kat kafesleri ise 80 cm yüksekliğinde olmalıdır.

4. Klinik, idari bölümler:

Barınak alanının ortasında bina olmalı, bütün bölmeler merkeze doğru gelen ve binaya kavuşan biçimde yerleştirilmelidir. Mümkün olduğunca tek merkezden bakıldığında tüm alanlar görülmelidir.

Bina tüm bölmelere yakın olmalıdır. Ortada olmalıdır.

Her yere yakın olan AMELİYATHANE ve TEDAVİ ODALARININ BULUNDUĞU BİNA tek kat üzerine konumlandırılmalıdır.

MUTFAK, sanayi tipi ocaklar ile havalandırması ve tencerelerin kolay yıkanacağı sistem ile yapılmalıdır.

Binanın yanında ikinci bir bina olmalıdır. Burası mutfak, yemek deposu, personel yemek odası, soyunma odası ve her gün duş alacakları bir yerin bulunduğu bir bina olmalıdır. Arka tarafta yüklük olarak kullanılacak bir depo olmalıdır. Binaların üstü bir boşluk bırakılmalı ekmekler burada kurutulmalıdır.

5.Diğer fiziksel özellikler ve öneriler:

Bahçelerde de mutlaka akıntı ve drenaj iyi olmalıdır. Kulübelerin teras bölmelerinin önünde su olukları olmalıdır. Kulübeler yıkandığında suları bahçeye değil bu oluklardan gitmelidir. Tüm kulübelerin veya beton odaların iç zemini de mutlaka yıkandığında su dışarı akacak şekilde eğimli olmalıdır. Teraslarda en az 3 tane ŞAMANDIRALI SULUK olmalıdır. TERAS ve KULÜBELERİN ÜSTÜ TAMAMEN SUNDURMA İLE KAPATILMALIDIR Kİ GÜNEŞ-YAĞMUR-KAR dan korunma sağlansın. Teras ve kulübe etrafında, arkada 2 şer metrelik yanlar ve önde ise en az 4 er metrelik bahçeli alanlar olmalıdır. Kulübe hiç bir zaman arka duvara dayanmamalıdır. Kavga eden hayvanların sıkıştırılacağı ve kaçamayacakları bir köşe olmamalıdır.

Elemanlar her gün akşama kadar düzenli olarak toprağın üzerindeki pislikleri alırsa, toprakta sorun olmaz.

Doğada da tam sterilizasyon yani tam hijyenik koşullar yoktur. HAYVANLARIN sürekli veya uzun süreli kalacakları bahçeli alanlar için, düzenli temizlik yapılması yeterlidir. Kapalı alanlar ya da kulübelern içinin de düzenli temizlenmesi, hayvana zararlı olmayan dezenfektanlar ile zaman zaman dezenfekte edilmesi yeterlidir. Temizlik kaygısı ile betona çok yer verilmemesi gereklidir.

Beton kulübe ve teraslar mutlaka karo veya benzeri kaygan olmayan aralıksız malzeme ile döşenmelidir. Esas olan AKINTININ iyi verilmesi ve oluk sisteminin doğru yapılmasıdır. Aralıkları olan malzeme, araya kirlerin pisliğin kusmuğun kan ve tüyün girmesi ile tam bir mikrop yuvası olur. Hele, hayvanların bulunduğu hiç bir alan KALDIRIM PARKELERİ gibi araları açık malzeme ile döşenmemelidir. ZEMİN yekpare olmalıdır, akıntısı olmalıdır. Oluk sistemi doğru yapılmalıdır.

Ayrıca büyük gezinti alanları olmalıdır. Gölgelikler çok olmalıdır. Akıntısı iyi verilmiş kulübeler olmalıdır.

Yemek saatleri çok önemlidir. Toplu alanlarda aynı anda fazla sayıda yemek kabında yemek verilmelidir. Yemekler birbirinden uzak konmalı ki hayvanlar birbirleri ile kavga etmeden rahat yesin. Aynı anda birbirinden mesafeli yemek kaplarına yemek konursa, yemek kavgası ve yaralanmalar en aza iner.

Her barınakta, tıpkı sokaklarda olduğu gibi yaralamayla neticelenen kavgalar mutlaka olur. Bu hayvanların doğasında vardır ve tamamen önlemek mümkün değildir. Fakat geniş gezinti alanları olması ve hayvanlara doyuncaya kadar yemek verilmesi bu kavga ve yaralanmaları EN AZA İNDİRMEKTEDİR. (Bu kavgaları en aza indirme konusunda diğer bir etken de, toplu alanlarda ki ayırıma yani küçük, orta ve büyük boy ayırımının yanında, çok mazlum ve korkak olan hayvanların da ayrı bölmelere konmasıdır.) Koşan ve hareket eden köpekler enerji boşaltır ve bu da kavgaları en aza indirir.

Dikkat edilmesi gereken çok önemli bir diğer husus ise, bütün köpekler yemeğini yiyip çekildikten sonra TEPSİLERİN DİBİNDE YEMEK kalmalıdır . Eğer tepsilerin dibinde yemek yoksa, bu mağdur ve mazlum olan hayvanların aç kaldığını gösterir. Mutlaka yemek kalmalıdır.

Bahçe çitleri kalın çelik hasır tel olmalı, tenis kortlarının etrafındaki gibi, en az iki metre yüksekliğinde olmalıdır.

Büyük 3-5 köpeğin gireceği kapalı alanlara ve kulübelere pencere konmazsa hem havalandırma olmaz hem de yazın fırın gibi olur. Havasız alanlar ise mikrop üreten ortam oluştururlar.

Hasta ve yaralı kediler için de üstü kümes teli ile kapatılmış içi koltuk kanepe sığacak şekilde odalar olmalıdır. Yani bir çeşit ev olmalıdır. Belediyeler hiç bir şekilde kedi toplamamalı, kediler şehirlerin merkezine kurulan KEDİ KISIRLAŞTIRMA ÜNİTESİNE gönüllüler tarafından yakalanıp getirilmelidir. Ekiplerin kedi yakalaması çok zordur, hayvanlar bundan büyük zarar görürler. Halbuki gönüllüler zaman zaman besledikleri bu hayvanları daha kolay yakalarlar.

Geceleri TOPLAMA YAPILMAMALIDIR. Yakalanırken zaten bir travma yaşayan hayvanlar, bir de gece karanlığında, köpek sesleri ile dolu bilmedikleri bir yere getirildiklerinde, büyük bir korku yaşıyorlar. Çoğu altlarına çiş ve kaka yapıyor. Eğer, kondukları bölmede daha önceden konan hayvanlar var ise, yaralanma daha ilk andan başlıyor.

En önemli prensip: Barınaklar HASTA-YAVRULU-YARALI-MAĞDUR ve EVİNDEN ATILMIŞ HAYVANLAR için olmalı, bunun dışındakiler 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve genelgeler gereği ALINDIKLARI YERE BIRAKILMALIDIR.

www.dreamloftmiami.com
39 yıllık Halil Avcı tecrübesi, Adana' da yine harika bir projeye imza atıyor. Miami sahillerindeki Amerikan tarzı daireleri, DreamLoft Miami projesi ile hayata geçiriyor.

bir usta bin usta

Anadolu Sigorta
Bir Usta Bin Usta

instagram.com/birustabinusta

Ulusal Kampanyalar

su ve terk etme kampanyasi
Sirk Gerçeği Kampanyası
Petshop Gerçeği
Oy Yok Kampanyası

Giriş Yap